2ndDec

Visoki savet sudstva ignoriše Vuksanoviće

Vojislav Vuksanović je podneo prijavu Visokom savetu sudstva na koju niko ne odgovara već treću godinu i na ovom primeru možemo videti kako se ceo sistem odnosi prema izvršnom dužniku u sudskim procesima. Naime u izvršnom odeljenju Prvog osnovnog suda je pokrenuto izvršenje i donet je zaključak, a žalbu su uložili Vuksanovići (izvršni dužnik) i GO Savski venac u svojstvu trećeg lica, koja poseduje idealni deo vlasništva objekta na kom nije izvršena fizička deoba i protivi se izvršenju na svom posedu.

U odgovoru na žalbu sud je ignorisao činjenicu da objekat izvršenja ne postoji, jer je sagrađen novi objekat na istoj adresi, a ignorisao je i prigovor opštine i napisao da dozvoljava izvršenje. Advokat porodice Vuksanović zakazuje prijem kod sudije, kako bi istakao da postoji prigovor  trećeg lica koji sud nije uzeo u obzir, da bi na licu mesta saradnik sudije utvrdio da se prigovor ne nalazi u predmetu, iako ga je predala opština direktno, a i advokat u okviru svoje žalbe (oba papira nisu u predmetu). Saradnik navodi da je to ozbiljan propust, kaže kako će napraviti službenu belešku i tražiti da se to hitno reši. Nakon par dana obaveštava advokata da je izgubljeni prigovor pronađen i da će se otvoriti odvojen IPI predmet kako bi se o tome rešilo. Sudija u okviru IPI predmeta donosi rešenje da GO Savski venac ima pravo koje sprečava izvršenje i donosi odluku da se opština uputi na parnicu kako bi se to i potvrdilo. Postavlja se pitanje šta bi se desilo da je ključni dokaz bio u predmetu u trenutku donošenja odluke po žalbi?! Da li bi se doneo drugačiji zaključak. Ovako imamo situaciju da se proces beskonačno odugovlači na štetu izvršnog dužnika koji se izbacuje iz jedinog doma na ulicu. Konstantnim odlaskom u sud i vršenjem uvida u predmet Vuksanovići otkrivaju brojne nepravilnosti i primećuju da se sudija nekoliko puta (3) izuzimao iz njihovog predmeta. Sve nepravilnosti su prijavljene VSS, a nakon godinu i po dana je i sekretarka Narodne skupštine, na osnovu poslaničkog pitanja jednog narodnog poslanika, poslala VSS dopis sa pitanjem koji je status prijave. Odgovoreno je da je prijava stigla Februara 2016. i dodeljena sudiji u dalji rad. Do danas nikakva odluka nije doneta.

Paralelno sa tim u odvojenom procesu koji su Vuksanovići pokrenuli, Viši sud donosi privremenu meru u kojoj zabranjuje ometanje poseda Vuksanovića na spratu objekta, koji je definitivno novoizgrađena celina. Meru je potvrdila i Apelacija. Ovo je samo dodatna potvrda da je u pitanju novi objekat, a presuda se odnosi na staru kuću, koja ne postoji od 2000. godine. Zbog svega navedenog, privremene mere, procesa koji su u toku i zbog protivljenja opštine koja ima deo vlasništva i insistira da izvršenje nije dopušteno, izvršiteljka obustavlja proces dok se ne donesu konačne sudske odluke. Donosi dva zaključka gde u prvom ograničava izvršenje i izuzima sprat kuće zbog privremene mere, koja je upisana i u katastar, a zatim i drugi gde zaustavlja izvršenje na inicijativu vlaskina dela objekta GO Savski venac.

Nakon ovoga izvršni poverioci se odlučuju da promene izvršitelja i dodeljuju predmet Mirjani Dimitrijević, verovatno vodeći se logikom da ona može da iskoristi ovu komplikovanu pravnu situaciju i izvrši neizvršivu presudu, jer ona može ono što drugi izvršitelji ne mogu.

Leave a Comment