13thMay

Stanimo na put iseljavanju samohranih roditelja!

Saopštenje povodom i najavljenog seljenja porodice Poznatov – Merča iz Pančeva 

Majka dvoje maloletne dece, Danijela Poznatov Merča iz Pančeva, već dve godine se suočava sa pretnjama da će biti izbačena iz javnog gradskog stana u koji se je kao beskućnica uselila iz krajnje nužde. Nerazumevanje lokalnih ćata za siromaštvo i nezaposlenost dovelo je do situacije da osobe kojima je pomoć institucija najpotrebnija budu tretirane kao državni neprijatelji. Danijelu iseljuju putem upravnog postupka, bez sudske presude, a ova samohrana majka se istovremeno suočila sa pritiscima gradske većnice za socijalna pitanja, Suzane Jovanović, da će joj soc. službe oduzeti decu ukoliko se dobrovoljno ne iseli. Zbog pritisaka države, dužničkog ropstva koje već godinama trpe i stalne stambene neizvesnosti porodica prolazi kroz nepodnošljiv stres.

Grad Pančevo ima obavezu da primenjuje sve potvrđene međunarodne dokumente (Ustav član 16.) koji se tiču zaštite ljudskih prava i sloboda. Evropska konvencija o ljudskim pravima garantuje porodici Poznatov pravo na mirno uživanje doma i porodičnog života, dok Međunarodni pakt o socijalnim, ekonomskim i kulturnim pravima, kao i generalni komentar 7 komiteta UN o prisilnim iseljenjima, obeshrabruju prisilno izbacivanje na ulicu i obavezuju državu da upotrebi sve dostupne resurse da pronađe alternativni smeštaj. Problem beskućništva bio bi prepolovljen ako bi gradske i državne vlasti stavile u upotrebu javne stanove koji stoje prazni. Na razgovoru u Gradskoj upravi Pančeva i Gradskoj Stambenoj Agenciji nam je rečeno da broj i status javnih stanova u gradu nije poznat ni organima javne vlasti te da će se popisu ovih nekretnina prići uskoro. Postavlja se pitanje da li je ovaj propust samo proizvod nemara za javnu svojinu ili da nedostupne brojke stanova kriju činjenicu o zloupotrebi ove imovine? Zašto se Gradske vlasti okomljuju na majku koja koristi jedan od potencijalnih stotinu praznih stanova za koje Grad ni ne zna?

Iz ‘Krova nad glavom’ smo ranije dostavili detaljna obrazloženja sa citiranim međunarodnim, nacionalnim i lokalnim propisima, ali su institucije selektivno odgovorile na zahteve, ignorišući smernice koje im propisuju pozitivne obaveze da o ugroženim ljudima brinu. Zaštitnik građana je zbog ozbiljnosti slučaja pokrenuo kontrolu rada pančevačkih institucija. 

Zahtevamo od institucija Pančeva da do daljnjeg obustave postupak iseljenja porodice Poznatov i pronađu porodici drugi smeštaj. Istovremeno, pozivamo sve solidarne ljude da se 14.5. u 12h ponovo okupimo u ul. Kikindskoj 25/2 u Pančevu i po treći put odbranimo porodic Stavimo stanove na raspolaganje onima kojima trebaju! Niko bez doma!

 

Leave a Comment