16thNov

Porodica Lalović: Godišnjica nepravde pod opsadom jedinog doma

Danas se navršava tačno 14 godina od kako je pukovnik Gojko Lalović nezakonito oteran u penziju 15.11.2005. godine, jer je ukazao na malverzacije u poklanjanju i dodeli vojnih stanova. Šest sudskih presuda koje su poništile sva akta o penzionisanju i proglasila ih nezakonitim nisu imala uticaja na Ministarstvo odbrane da pukovnika vrate na radno mesto. Umesto toga, sada uz pomoć izvršiteljke Vesne Marković i civilne i vojne policije žele da mu otmu i jedini krov nad glavom.

Tim povodom pukovnik je u pratnji aktivista Združene akcije „Krov nad glavom“ jutros posetio Ministarstvo odbrane, koje je nadležno da trajno reši njegovo stambeno pitanje, kako bi ih podsetio na nepravdu koja se sprovodi nad njim punih 14 godina. Zatim smo zajedno nastavili do Ustavnog suda, gde je predao urgenciju ne bi li se postupilo po nekoj od brojnih žalbi, koje je pukovnik uložio Ustavnom sudu. I na kraju, obratio se i vrhovnom komandantu oružanih snaga, kako bi ga obavestio da sve institucije ignorišu njegov problem, ignorišu presude u njegovu korist, odnosno pored prava na rad koje su mu oduzeli, sada žele da mu otmu i jedini dom. Tamo se upoznao sa ratnim veteranima i pružio im podršku, dok će oni zauzvrat raširiti priču o njegovom slučaju.

Od 25. septembra u stanu Lalovića se svakodnevno okuplja podrška, a zgrada je pod svakodnevnom prismotrom. Vojna i civilna policija, žandarmerija i druge jedinice su nekoliko puta dolazile do zgrade, ali nisu ponovo pokušavali upad. Porodica Lalović pretrpela je sedam pokušaja prinudnog iseljenja do sada. Pretpostavljamo da čekaju da podrška popusti i da solidarni građani prestanu da se okupljaju, kako bi pokušali novi upad.

Ovo je slučaj u kome je poverilac u zakonskoj obavezi da obezbedi krov nad glavom svom nekadašnjem zaposlenom, a nezakonito penzionisanom pripadniku. Pukovnik Gojko Lalović danas je predao pisani zahtev i zatražio da se u roku od 7 dana sporazumno reši problem. Zahtevamo da Ministarstvo odbrane odmah obustavi opsadu stana i kampanju dezinformacija protiv porodice Lalović, da prizna deo uplaćenih sredstava u vojno-stambeni fond i stupi u pregovore sa pukovnikom Lalovićem o otplati stana.

 

NIKO BEZ DOMA!

Leave a Comment