24thFeb

ESKALIRA SE REPRESIJA PROTIV SOLIDARNIH GRAĐANA UOČI NOVOG TALASA UTERIVANJA DUGOVA

Prema informacijama dostupnim Združenoj akciji Krov nad glavom, u Beogradu i Novom Sadu je
od kraja prošle godine pokrenuto više od dvadeset krivičnih postupaka i više od šezdeset
prekršajnih postupaka protiv ljudi optuženih za učestvovanje u akcijama solidarnosti sa žrtvama
prinudnih iseljenja; a četvoro ljudi je do sada novčano kažnjeno po odredbama Zakona o
izvršenju i obezbeđenju koje se primenjuju od 1. januara 2020. godine. U toku je pokušaj da se
pokret protiv prinudnih iseljenja potpuno parališe pre nego što krene novi talas iživljavanja nad
dužnicima, koji se najavljuje za mart ove godine. Razmere represije jasno ukazuju da iza ovog
pokušaja stoji široka sprega državnih institucija i industrije uterivanja dugova – banaka, javnih
preduzeća i ostalih velikih poverilaca, izvršitelja i prevarantskog ekosistema organizovanog oko
prodaje domova u bescenje.

Od početka ove godine, solidarni građani i građanke nam se skoro svakodnevno obraćaju sa
informacijama da se protiv njih pokreću prekršajni postupci za nenošenje ličnih dokumenata na
akcijama u kojima su, prema tvrdnjama policije, navodno učestvovali. Očigledan je trend da se
ovi postupci pokreću potpuno nasumično, da optuženi nisu ni bili prisutni u situacijama za koje
se terete, i da je cilj da se ljudi obeshrabre od učestvovanja u budućim solidarnim akcijama. Sve
češće saznajemo da se protiv istih osoba pokreće po dva, tri, ili više prekršajnih postupaka.
Krivični postupci se ubrzano pokreću za učestvovanje u odbranama domova koje su se dogodile
pre dve i više godina, kojih se ni potencijalni svedoci više ne sećaju, a u kojima protiv okrivljenih
nema nikakvih dokaza osim svedočenja policajaca i izvršitelja.

Novčane kazne po Zakonu o izvršenju i obezbeđenju, uvedene od 1. januara 2020. godine, još
uvek nisu česte. Međutim, pravnici koje smo konsultovali objašnjavaju nam da će se ovaj oblik
represije primeniti tek nakon što se okončaju prekršajni postupci za nenošenje ličnih karata –
izvršitelji će naplatiti kazne svima za koje prekršajni sud „utvrdi“ da na solidarnim akcijama nisu
nosili lična dokumenta.

Nova kampanja uterivanja dugova je zakazana za mart ove godine. Jasan je interes uterivača
dugova da ukinu javnost izvršnog postupaka i da se sa bespomoćnim dužnicima obračunavaju
sami, zaštićeni policijom i bez ikakve kontrole. Pozivamo građane i građanke da branimo jedni
druge solidarnije nego ikada, i pozivamo sve protiv kojih je pokrenut bilo kakav postupak zbog
učestvovanja u akcijama protiv prinudnih iseljenja da nam se bez odlaganja jave.

U Beogradu, 23. februara 2021. godine

Združena akcija Krov nad glavom

Leave a Comment