17thNov

Zakon o izvršenju i obezbeđenju je neustavan – pravo na dom ne sme da zavisi od hrabrosti pojedinaca

Združena akcija Krov nad glavom podnela je Ustavnom sudu Inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Tim povodom održana je konferencija za medije na kojoj su govorile Jelena Pavlović, advokatica, Nevena Nikolić, advokatica i punomoćnik podnosilaca inicijative, i Ivana Anđelković, aktivistkinja Združene akcije Krov nad glavom, a razgovor je moderirao Ivan Zlatić iz ZA Krov nad glavom.

Izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju (ZIO) iz 2018. godine se primenjuju već skoro dve godine. Kao što smo i upozoravali tokom javne rasprave, izmene ZIO su samo pojačale nasilje nad dužnicima i proširile ga na sve koji stoje solidarni sa dužnicima, sa očiglednim ciljem da se ukine javnost izvršnog postupka. Pošto nema političke volje da se zaštiti pravo na dom i obuzda samovlašće industrije uterivanja dugova i njeno iživljavanje nad dužnicima, Združena akcija Krov nad glavom podnosi inicijativu Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

PAVLOVIĆ: “ZIO je anticivilizacijski zakon”

Advokatica Jelena Pavlović istakla je da je Zakon o izvršenju i obezbeđenju anticivilizacijski zakon koji je izvršne dužnike pretvorio u kriminalce, a veliki deo sudske vlasti na mala vrata predao javnim izvršiteljima. Ona je podsetila da se u ime navodne efikasnosti postupci zbrzavaju pa dužnici više nemaju pravnih sredstava da se bore, i da su zemlje u okruženju poput Mađarske nakon primene ovakvih mera morale da uvedu moratorijum na izvršenja na jedinom domu kako bi zaustavile eskalaciju beskućništva. Pavlović je takođe istakla nerazumno visoke troškove izvršnog postupka koji su bez presedana u zemljama u okruženju.

NIKOLIĆ: Da se zaštiti pravo na dom onim licima čiji je jedini dom predmet izvršenja

Advokatica i punomoćnica predlagača, Nevena Nikolić, objasnila je da je Evropska konvencija o ljudskim pravima koja je ratifikovana u našoj zemlji, garantuje pravo na dom, ali da se to pravo ignoriše u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju i u sudskoj i izvršiteljskoj praksi. Ona je takođe ukazala na to da ovaj zakon krši ustavne odredbe o nepovredivosti stana, da direktno u povoljniji položaj stavlja državu kao dužnika, da uvođenjem elektronskih aukcija diskriminiše veliki deo građana, kao i da su neustavne odredbe koje kriminalizuju solidarnost. Takođe, nije jasno kako se vodi postupak povodom izricanja novčanih kazni propisanih u Zakonu.

ANĐELKOVIĆ: Sramotno je za ovu državu što mi stojimo kao poslednja linija odbrane običnih ljudi od tajkuna, banaka i izvršitelja

Aktivistkinja Ivana Anđelković naglasila je da Združena akcija Krov nad glavom traži da se sistemski reši pitanje prava na dom kao minimalna civilizacijska tekovina koju moramo da zaštitimo, te da je sramotno za ovu državu što solidarni građani stoje kao poslednja linija odbrane običnih ljudi od tajkuna, banaka i izvršitelja. Ona je podsetila da su aktivisti i aktivistkinje Krova do sada sprečili više stotina iseljenja i time nekim ljudima omogućili da trajno dođu do pravde sudskim putem, kao i da Zakon o izvršenju i obezbeđenju kažnjavanjem solidarnosti pokušavaju da isključe prisustvo javnosti za koju se pokazalo da je ključna u razotkrivanju i zaustavljanju razornog dejstva interesnih grupa koje zakon pišu i sprovode.

Panelisti su konstatovali da su ZIO i sve njegove izmene donete pod okriljem i u skladu sa interesima banaka i različitih interesnih grupa poput USAID i NALED-a, ali i da su svesrdno podržane iz EU kao deo reforme pravosuđa u okviru evrointegracija.

Aktivista Ivan Zlatić razgovor je zaključio konstatacijom da pravo na dom ne treba da zavisi ni od hrabrosti pojedinca koji se brani, sudije, ili aktivista koji svojim telima sprečavaju iseljenje, već da mora biti sistemski zagarantovano.

Leave a Comment