15thMay

Novi nacrt ZIO – Pravo na dom ostaje ugroženo, solidarnost postaje zločin!

Proteklih godinama građani su u solidarnim akcijama odbrane ljudi od prinudnih iseljenja razotkrili čitav niz problema, ne samo u ponašanju izvršitelja, već i u samom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju. Zahvaljujući publicitetu koji su stvorile solidarne odbrane, svima u Srbiji je danas jasno da zakon proizvodi još veće siromaštvo i beskućništvo, da pod njegovim udarom nisu oni koji najviše duguju, nego oni najslabiji i najranjiviji. Umesto da zakucaju na vrata tajkunima koji duguju milione za porez i za plate svojim radnicima, izvršitelji se konstantno ustremljuju na najsiromašnije dužnike i na žrtve prevara.

Ministarstvo pravde u Nacrtu izmena i dopuna ZIO nije ispravilo greške i nepravde koje postoje u važećem zakonu i na koje smo mi kointinuirano ukazivali, već predlažu da se izvršenja ubuduće sprovode još surovije, bez ikakvog uvida javnosti. Nacrt kriminalizuje solidarnost građana – propisuje visoke novčane kazne svakome ko „ometa ili sprečava sprovođenje izvršenja“ i izričito ovlašćuje izvršitelje da policiji narede hapšenje „izvršnog dužnika i ostalih prisutnih lica, ako budu ometala ili sprečavala izvršenje“. Pored toga, Ministarstvo predlaže uvođenje zatezne kamate na troškove izvršenja, što u praksi znači da će dužnici biti prinuđeni da odustanu od odbrane svojih prava da bi izbegli eskalaciju troškova. Sa druge strane, pravni lekovi protiv samovlašća izvršitelja i poverilaca ostaju slabi i neefektivni. Očigledna namera Ministarstva pravde je da se uspostavljeni sistem iživljavanja nad slabijima još više osnaži, da dužnici ostanu sami pred izvršiteljskom mašinerijom, bez ikakve podrške komšija, prijatelja i solidarnih građana.

Jedan od najvećih problema važećeg zakona jeste što su takozvana „treća lica“ (žrtve prevara, duplih prodaja ili tuđih dugova) potpuno nezaštićena. O njihovom prigovoru i dalje odlučuje izvršitelj, što je drastičan sukob interesa. Ministarstvo ne samo da u Nacrtu izmena nije ispravilo ovu nepravdu, već predlaže da “treća lica” ubuduće sama snose troškove sopstvenog iseljavanja (u važećem zakonu ove troškove snosi dužnik)!

Predložene izmene ZIO uvode izvesna ograničenja za uterivanje dugova najsiromašnijima, međutim za većinu društva pravo na dom je i dalje ugroženo. Zato zahtevamo od Ministarstva pravde da ovakav Nacrt povuče i da u članu 218. izuzme iz predmeta izvršenja nekretninu koja ima funkciju doma, kao što je već izuzelo pojedina sredstva za rad. Nedopustivo je da sredstva za rad advokata, lekara, apotekara, naučnika i umetnika budu izuzeta od izvršenja, a da domovi siromašnih odlaze na doboš bez ikakvog ograničenja, pod pretnjom hapšenja.

Ukoliko Ministarstvo ostane pri svojim pogubnim predlozima, zahtevamo od Vlade da ovakav nacrt vrati Ministarstvu na doradu, od Narodne skupštine da ga odbaci, odnosno od Predsednika Republike da ga ne potpiše. Sprečimo donošenje propisa kojim se pravo na dom ponovo ignoriše, a solidarnost sa najugroženijima proglašava za zločin! Pozivamo sve građanke i građane da nam se priključe 26. maja na javnoj raspravi koju ćemo održati na Platou ispred Filozofskog fakulteta, pošto je Ministarstvo predvidelo da se o predloženim izmenama „raspravlja“ putem interneta.

 

U Beogradu, 15. maja 2019. godine

Združena akcija Krov nad glavom

One thought on “Novi nacrt ZIO – Pravo na dom ostaje ugroženo, solidarnost postaje zločin!”

  1. Puna podrška. Lobirati i u medijima za ovo što predlažete

Leave a Comment