8thMar

Odgovor na “skup gnusnih laži” i druge klevete Mirjane Dimitrijević

Izvršiteljka Mirjana Dimitrijević je povodom teksta da je Apelaciono javno tužilaštvo izdalo obavezujuću odluku o pokretanju krivičnog gonjenja protiv nje i još nekoliko osoba, poslala saopštenje medijima da ta informacija nije tačna i da je to „skup gnusnih laži i kleveta“.

U saopštenju je demantovala da je Apelaciono javno tužilaštvo u Beogradu dalo obavezno uputstvo o pokretanju krivičnog gonjenja i navela da „podnošenje krivične prijave ne znači da je započet krivični postupak“.

Svima je jasno da podnošenje krivične prijave ne znači i pokretanje postupka, pa zato nije izdato saopštenje kada je neko podneo prijavu, već tek kada je Apelaciono javno tužilaštvo u Beogradu donelo obavezujuće rešenje protiv koga nije dozvoljena posebna žalba niti prigovor.

Ovo je fotografija prve strane rešenja na kojoj se vidi odluka o obaveznom uputstvu, a ceo dokument može dobiti svaki novinar koji nam se obrati, kao i kontakt podnosioca krivične prijave radi dodatnih informacija.

Izvršni dužnik, koji je pokrenuo ovaj postupak, je naveo da ovim demantijem Mirjana Dimitrijević pokazuje da ne poštuje nijednu instituciju u ovoj zemlji i da smatra da za nju ne važe zakoni.

On je nakon čitanja saopštenja Mirjane Dimitrijević pozvao Krov nad glavom i predložio da se ova javna izvršiteljka pojavi na televiziji sa njegovim advokatima da javno suoče argumente i dokumentaciju koja postoji. Navodi da su njegovi advokati spremni da gostuju u medijima i iznesu dokaze, koje pokušava da ospori Mirjana Dimitrijević.

Obmanjivanje javnosti i pokušaj da se diskredituje Krov nad glavom je takođe nešto čime treba da se pozabave Ministarstvo pravde i Komora javnih izvršitelja, jer smo sigurni da ovo predstavlja i svojevrsno kršenje Etičkog kodeksa javnih izvršitelja.

Krov nad glavom je uz dozvolu izvršnog dužnika preneo informaciju o pokretanju krivičnog gonjenja, koju javnost ima pravo da zna, a izvor informacije je rešenje koje je izdalo Apelaciono javno tužilaštvo.

Pozivamo još jednom sve profesionalne medije i novinare da istraže ovaj slučaj i da kontaktiraju Apelaciono javno tužilaštvo u Beogradu, koje je odluku donelo, kao i da nam se obrate ukoliko žele da dostavimo kopiju rešenja.

Leave a Comment