21stDec

Odbranimo baka Ružu!

Sudski izvršitelj će u ponedeljak 24. decembra, ponovo pokušati da iseli Ružu Ristić iz stana u ulici Arhimadrita Gerasima Zelića 8/10 u Filmskom gradu, u kome živi 18 godina. Pozivamo vas da nam se u 10 časova pridružite zaustavljanju nepravde i izbacivanju baka Ruže i njenog supruga na ulicu. Ona je radila u Saveznom hidrometeorlošokom